mandag 3. august 2015

Historien får ny mening

og kan brukes som en sterk ressurs

Har du tenkt, følt eller sagt:
hvorfor meg? jeg ville vært dette foruten,
jeg er nok uten fremtid - pga min fortid.
 
Livet bringer oss godt og vondt uten å spørre om det passer først. De gode uventede hendelsene som inntreffer er det gjerne lettere å forholde seg til, mens de som ikke er ønsket - kan være en god del hardere å leve med. Det kan være egen eller andres sykdom eller skade, eller en nær relasjons meningsløse bortgang som kan sette oss helt eller delvis ut av spill på ubestemt tid.
En karriere som tar en uventet sving grunnet omstillinger eller feilskjær, samlivsbrudd, rusmisbruk eller annen kriminell handling.
 
Vi kan legge planer for dagen og livet, men gjør samtidig lurt i å trene på å møte det uforutsette.
Uansett hvor bra livet oppleves akkurat nå, skal vi øve på å akseptere at det eneste som er forutsigbart er det uforutsigbare.
Og at ingen ting er evig men alt er i endring - alltid.
 
Når vil du bruke energi på det uforutsigbare, det som kan inntreffe plutselig?
Nå eller når det skjer? Hvis nå, vet du hva du skal forberede deg på....?
 
Hvordan vil du velge å møte det uforutsette? - med hvilken holdning, åpenhet
og grad av aksept?
 
Ingen mennesker har jeg mer respekt for enn dem som har falt syv ganger, men reist seg åtte.
 
Den styrken alle disse menneskene viser - kan ikke kjøpes eller leses seg til.
Bare stegene, tårene, sorgen, tilbakestegene, mestringsfølelsen, håpet om en bedre morgendag skaper styrken og de gode resultatene.
 
Den dagen et menneske klarer å se på historien sin (fra et trygt sted, i trygge omgivelser) og oppdager at den også inneholder læring - som kan brukes som en sterk ressurs for fremtiden, er første skritt mot en ny og bedre hverdag tatt.
 
Historien er den samme - men, den har fått en ny mening.
Den kan bidra til å hjelpe en selv og ikke minst være en veiviser for andre.
 
 
 
"If you go through hell keep going"
sir Winston Churchill
 
 
 
 
 
 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar