onsdag 20. januar 2016

Det beste av deg selv

....til andre enn deg selv

Vi kjenner alle minst en.

En person med omsorg for andre i tanke og handling, den som bryr seg og som gir det beste av seg selv til andre rundt seg.
De er dem som muliggjør for andre å hvile, gjøre seg usynlige eller være et pent bakteppe.
 
De finnes overalt - i familier, blant venner, på arbeidsplasser, i dugnadsarbeid, idrett og andre sosiale sammenhenger.
De er synlige, og er der for å gi av seg selv og sine resursser - oftest uten egen agenda.
Ofte blir de sett på som "overskuddsmennesker" - de som rekker over alt, og likevel har et pent og presentabelt hjem.
 
Det er dessverre også ofte disse overskuddsmenneskene som gjerne er minst bevisste på viktigheten av å fylle på sine egne tanker av selvomsorg og egentid.
De setter seg selv i andre (les: siste) rekke, og det meste med dem selv kan "vente".
 
Omsorgsmennesker - de som bryr seg, er så uendelig verdifulle - at de ikke sjelden blir beskrevet som uerstattelige - "vi hadde ikke klart oss uten xxxxx sin hjelp og tilstedeværelse"
 
Utsagn som dette er fantastisk, men kan også være trigger og starten på en belastning som på sikt kan koste dyrt. Naturlig for oss mennesker ligger ønske om å bli sett og anerkjent. Å innfri forventninger andre har til oss -  (reelle eller tenkte) gir oss go følelsen, men kan også skape et forventningspress for utpregede omsorgsmennesker - som bevisst eller ubevisst øker, og blir en belastning over tid.

 
Det vi er bevisst, styrer vi - det vi er ubevisst, styrer oss!
 
Vær bevisst på å gjøre innskudd,
og
å ha en positiv saldo
selvomsorgs kontoen din
 - til enhver tid.
 
 
 
 

 
 

 
 

Bente 
 

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar